Persondatapolitik

Kontaktinformationer
Denne side informerer dig om, hvordan vi beskytter dine data. Himmelstrup Events er ansvarlig for dine data og vi sikrer os, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med dataloven.

Himmelstrup Events ApS
Brovej 2, 8250 Egå
Danmark
Telefonnummer: +45 26 71 19 49
E-mail: mads@himmelstrupevents.dk


Mads Himmelstrup er Dataansvarlig og håndterer dine personoplysninger i henhold til gældende lovgivning på området. Himmelstrup Events er Databehandler. Ved enhver henvendelse skal du henvende dig til Dataansvarlig.

Brug af cookies på hjemmeside
Himmelstrup Events  anvender cookies på hjemmesiden. For mere information om cookies se digitaliseringsstyrelsen forklaring på deres hjemmeside, her.

Kontaktformular og personoplysninger via hjemmeside
Når du udfylder vores kontaktformular på hjemmesiden, indhenter vi kun de personoplysninger, som du har indtastet i kontaktformularen og er nødvendige for at kunne give dig den service, der er forbundet med håndtering af din henvendelse, samt til basisinformation og statistisk brug. Det er almindelige personoplysninger som navn, firma/organisation, e-mail og telefonnummer.

Formål med indhentning af personoplysninger
Vi bruger dine personoplysninger fra kontaktformularen til ekspedition af din henvendelse. Vi bruger ikke dine data til andet formål end ovennævnte.

Aktivt samtykke

Du skal aktivt give samtykke, hvis vi giver dig mulighed for at tilmelde dig vores nyhedsbrev.

Bemærk: Du har ret til at tilbagetrække dit samtykke, og i tilfælde af at du ønsker dette, skal du rette henvendelse til Dataansvarlig for Himmelstrup Events.. Du kan dog til hver en tid trække dit samtykke til nyhedsmailen tilbage ved at afmelde dig via afmeldingslinket direkte i nyhedsmailen.

I andre situationer hvor samtykke er påkrævet, spørger vi altid om dit samtykke.

Opbevaring af data

Vi opbevarer kun dine personoplysninger i forbindelse med specifikke formål når det er nødvendigt i forbindelse med et specifikt arrangement. Dette kan inkludere:

  • Online tilmelding til arrangement.  
  • Booking og indlogering på hotel.
  • Transport inkl. passagerliste.
  • Catering (kost præferencer)
  • Akkreditering.

I forbindelse med konkurrencer, hvor vi med samtykke indsamler persondata, opbevares disse efter gældende lovgivning. Vi opbevarer almindelige oplyste persondata (e-mail, navn, telefonnummer, virksomhed) indtil samtykket trækkes tilbage eller formålet er udtjent.

Vi anvender, håndterer og opbevarer ikke mere data, end der er nødvendigt for at opfylde formålet.

Kontrol og opdatering af personlig data

Vi kontrollerer ikke, om den personlige information, der er oplyst til et specifikt formål, er korrekt eller ikke. Vi opdaterer kun personlig data, hvis der er rettet henvendelse til os med ønske herom. Da vores service afhænger af, at dine data er oplyst korrekt, beder vi dig informere os om relevante ændringer i dine data. I de fleste tilfælde har du selv adgang til at ændre dine oplysninger.

Videregivelse af data
Himmelstrup Events videregiver ikke de registrerede personoplysninger til tredjemand, medmindre der er indgået aftale herom, og såfremt af tredjeparten har en databehandleraftale, der sikrer deres overholdelse af GDPR.

Sletning af dine personoplysninger
Himmelstrup Events sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for dem til det specifikke formål, de er anvendt til. Oplysningerne opbevares i op til 1 måned efter arrangementet har været afholdt. Årsagen hertil er at kunne servicere dig og finde frem til dine data, hvis det er relevant.

Dine rettigheder
Du har altid mulighed for indsigt og for at gøre indsigelse mod en henvendelse eller registrering i henhold til reglerne i Databeskyttelsesforordningen. Du er til enhver tid berettiget til at få oplysninger om hvordan dine personoplysninger behandles herunder f.eks. hvilke oplysninger der er registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, kategorien af personoplysninger, modtagere af personoplysninger mv. Du kan bruge dine rettigheder ved at kontakte os. Kontaktoplysninger kan findes øverst på denne side.

Klage til Datatilsynet

Ønsker du at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan det ske til Datatilsynet, Carl Jacobsens vej 35, 2500 Valby, tlf.: 33 19 32 00 eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk.

Du kan læse mere om Databeskyttelsesloven og Databeskyttelsesforordningen på www.datatilsynet.dk.

Har du et event vi kan hjælpe med?

Kontakt os jo før jo bedre

Lad os snakke
Cookie-indstillinger
Close Cookie Preference Manager
Cookie Settings
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage and assist in our marketing efforts. More info
Strengt nødvendige (altid aktive)
Cookies, der kræves for grundlæggende funktionalitet.
Made by Flinch 77
Oops! Something went wrong while submitting the form.